Bild
Det blåste massor av stora vågor på vättern idag