Ämnen du bör undvika i hårvårdsprodukter

Det här är ämnena från Grön Salongs - Förbuds - Ämnes - Lista:

Många utav ämnena på förbudslistan är godkända av EU, vilket gör att det är vanligt förekommande i hår och hud vårdsprodukter trots att forskning visar att de är miljö och hälsoskadliga.

Det beror delvis på att:

 • Försiktighetsprincipen inte följs, egentligen ska bara ämnen som har bevistas vara ofarliga användas inom EU, men än så länge har endast 14000 av de ca 100.000 ämnen som används inom EU utvärderats.
 • Man tar inte heller hänsyn till Cocktaileffekten, kunskapen om att kombinationen av ämnen kan vara farligare än de är var och en för sig.
 • Tyvärr är det även så att visa ämnesgrupper inte alls finns med i Eus kemikalielagstiftning och det gäller bland annat hormonstörande ämnen, plast och nanomaterial.

GREENWASHING

Se upp för företag som använder falsk marknadsföring, så kallad greenwashing.

Det finns de som vill rida på den ”gröna vågen” och marknadsför sina produkter eller tjänster som mer miljövänliga eller ekologiska än de egentligen är. Det finns t.ex. ingen lagstiftning om hur mycket som måste vara ekologiskt i en hår- eller hudprodukt för att den ska få kallas ekologisk. Det kan vara så lite som 2% av innehållet och den får fortfande marknadsföras som en ekologisk produkt. Produkter marknadsförs även som naturliga, där gäller samma som för ekologiska produkter, och de kan fortfarande innehålla flera skadliga och allergiframkallade ämnen.

Det är inte helt ovanligt att ett parabenfritt schampo istället för parabener innehåller konserveringämnen som är starkt allergiframkallande. För att skydda sig mot detta gäller det antingen att lära sig att granska ingrediensförteckningar eller välja miljömärkta/certifierade produkter som redan blivit granskade.

Förbudsämneslistan uppdateras kontinuerligt och utökas med fler ämnen med tiden.

Utöver de ämnen som är nämnda nedan finns en lång rad ämnen som används i hårvårdsprodukter och kosmetika som många människor är överkänsliga för.

Nedanstående ämnen är de som har särskilt skadliga egenskaper.

Kopiera eller skriv ut listan, du kan ta med den när du ska handla för att kunna köpa ofarliga hårvårds- och kosmetiska - produkter. Läs innehållsdeklarationerna noga.

 • 1-naphthol  / Varför: Starkt sesibiliserande, används bl.a. i hårfärg                               
 • Aminophenol + alla ämnen med aminophenol i namnet / Varför:  Starkt sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg. / Omfattar också: m-aminophenol, p-aminophenol, o-aminophenol                                                                                         
 • 4-amino-2hydroxytoluene  / Varför: Starkt sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg      Omfattar också: 4-amino-2-hydroxytoluene sulphate
 •      
 • 4-amino-3-nitrophenol  / Varför: Extremt sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg             
 • phenylenediamine (PPD), Alla ämnen med phenylenediamine i namnet / Varför: Starkt till Extremt sensibiliserande. Giftigt. Lokalt irriterande. Påverkar immunförsvaret tillsammans med oxidationsmedel. används bl.a. i hårfärg. / Omfattar också: PPD och P-phenylenediamine sulfate, N-phenylenediamine sulfate och N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine, 2-Methoxymethyl-p-phenylenediamine (också kallat ME+ eller ME-PPD)
 •                                                                
 • Resorcinol, alla ämnen med resorcinol i namnet. / Varför: Alergiframkallande. eventuellt hormonstörande. / Omfattar också: 2-metylresorcinol, 4-chlororesorcinol, Phenylethyl Resorcinol.
 •       
 • Toluene-2,5-diamine (PTD), Alla ämnen med toluene-2,5-diamine i namnet. / Varför: extremt sensibiliserande. giftigt. hälsovådligt. Används i hårfärg. / Omfattar också: Toluene-2,5-diamine sulfate, Toluene-2,5,Diamine (även kallat PTD)                                                               
 • Methylisothiazolinone och metyhylchloroisothiazolinone, MI. Kallas även kathon. / Varför: Allergiframkallande, används bl.a. som konserveringsmedel                                                                                                       
 • Thioglycolic acid och thioglycolate. / Varför: Irriterande och sensibiliserande, används bl.a. i permanent.                                                                                                         
 • Paraben Alla ämnen med paraben i namnet./ Varför: Hormonstörande, Allergena effekter. Några parabener är svårnedbrytbara i vattenmiljö. Används bl.a. som konserveringsmedel. / Omfattar också:  Etylparaben, methylparaben, butylparaben, isobutylparanben, propylparaben, isopropylparaben.                                                      
 • *2003 upptäckte man paraben i brösttumörer och det understödde misstanken om att paraben kan gripa in i östrogenbalansen och gynnar tillväxten av tumörer - misstanken gällde främst butylparaben. Butylparaben får inte användas i mat. Viss forskning från Japan visar också att metylparaben i kombination med direkt solljus kan förorsaka rynkbildning i huden.                                                                                                       
 • Formaldehyde och formaldehyd-frigörare: / Används bl.a. som konserveringsmedel.    Omfattar: DMDM Hydantoin, Diazolidinyl urea, Imidiazolidinyl urea. Benzylhemiformal, 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol,  5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane, Methenamine, Paraformaldehyde, Quaternium-15, Sodium hydroxymethylglycinate. Varför: Giftigt och cancerframkallande.                                                                                                     
 • Phthalate även ftalater och alla ämnen med phthalate eller ftalate i namnet. Varför: Hormonstörande   
 •                
 • Cyclopentasiloxane i leave-on och spray.  Omfattar också: D4. Varför: Tas upp genom huden och kan skada inre organ.                                                                                                    
 • Mikroplast  Omfattar även: Polyethylene (PE), Polyethylene Tere-phthalate (PET) och Polymethyl Methacrylate (PMMA)  Varför: Skadligt i vattenmiljö, svårt att bryta ner.                                                                                                   
 • Octyl methoxycinnamate Omfattar även: Ethylhexyl Methoxycinnmate, OMC, octinoxate. Varför: Östrogen effekt, Hormonstörande. Finns i: Solskyddsmedel                                       
 • BHT och BHA  Varför:  Miljöskadligt                                                                               
 • Nano-partiklar av alla slag, undantaget titaniumoxid. Varför:  Hälsofarligt, miljöskadligt och motiverad misstanke om detta. 

Dessa är de valigaste ämnena

Men nedanstående finns fler ämnen som används mer sällan, mestadels i färger och som är starkt till extremt sesibiliserande, irriterande, hormonstörnde och fosterskadande och därför bör undvikas:

 • 1-hydroxyethyl-4,5-diamine 
 • 1-hydroxyethyl-4,5-diamino pyrazole sulfate
 • 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
 • 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine
 • 3-benzylidene camphor
 • 3-nitro-p-hydroxyethylaminophenol
 • 4,4-dihydroxybenzophenone
 • 4-amino-m-cresol 
 • 4-methyl-benzylidene camphor
 • 6-hydroxyindole
 • benzophenone-2
 • Dihyroxyindole
 • HC Orange no. 2
 • HC Red no. 1
 • Basic Blue 124
 • hydroxyethyl-3,4-methylenedioxy-aniline HCI
 • Isatin
 • isopropyl cloprostenate
 • phenyl methyl pyrazolone                                                                                                                   

Allergier
Ett växande problem

Allergier är ett växande problem, både för oss frisörer och våra kunder. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har någon form av kontaktallergi.

En kontaktallergi är ingenting som man föds med, utan tvärt om något som man utvecklar genom att utsätta sig för ett ämne. En allergisk reaktion kan uppstå antingen första gången man utsätts för ämnet eller den hundraförsta gången. En allergisk reaktion mot hårfärg visar sig först 24 timmar efter att du utsatt dig för ämnet och visar sig ofta som svullnad på och i hals samt i ansikte.

Precis som vi har olika motstånd mot infektioner och virus, så har vi olika starkt immunförsvar mot allergiframkallande ämnen. Det bästa sättet att akta sig för allergier är att inte utsätta sig för de ämnen som vi vet framkallar dem.

Inom EU avråder man ungdomar upp till 16 år från att färga håret med traditionell hårfärg eftersom risken att utveckla allergi är större ju tidigare man utsätter sig för ämnet. På gröna salonger går man ett steg längre och utesluter starkt allergiframkallande ämnena, vilket ger kunder ett skydd.

Allergiframkallande ämnen hittas oftast i färgämnen, konserveringsmedel och doftämnen.

Många doftämnen är allergiframkallande, det spelar ingen roll om de är naturligt eller syntetiskt framtagna. Med undantag för de 26 mest allergiframkallande ämnena så behöver inte doftämnen redovisas på produkters innehållsförteckning.

 

Hormonstörande ämnen är precis som ordet berättar,
ett ämne som stör hormonsystemen i kroppen.

Hormoner styr bla ämnesomsättningen, tillväxten, salt och vattenbalansen, stress och belöningssystem och fortplantningen. Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn och hjärnans utveckling. När man hör det känns det synd att hormonstörande ämnen inte ingår i EU:s kemikalielagstiftning.

De är dessutom lite extra krångliga då de är mycket svårare att sätta gränsvärden på än andra ämnen , låga halter av ämnet kan nämligen lättare sätta i gång fysiologiska processer i kroppen medan högre halter inte gör det.

Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på olika sätt.

De kan vara:

 • Giftiga
 • Svårnedbrytbara i naturen
 • Bioackumulerande – tas upp och lagras i levande organismer

Extra problematiska är de ämnen som både är giftiga, svårnedbrytbara eller bioackumulerande

 

Godkända produkter finns på positivlistan från svenska Grön Salong, även svanenmärkta produkter är godkända. 

*ur Handgjord naturkosmetik, Aromaförlaget