Ämnen du bör undvika i hårvårdsprodukter

Det här är ämnena från Grön Salongs - Förbuds - Ämnes - Lista:

Många utav ämnena på förbudslistan är godkända av EU, vilket gör att det är vanligt förekommande i hår och hud vårdsprodukter trots att forskning visar att de är miljö och hälsoskadliga.

Det beror delvis på att:

 • Försiktighetsprincipen inte följs, egentligen ska bara ämnen som har bevistas vara ofarliga användas inom EU, men än så länge har endast 14000 av de ca 100.000 ämnen som används inom EU hunnit utvärderas.
 • Man tar inte heller hänsyn till Cocktaileffekten, kunskapen om att kombinationen av ämnen kan vara farligare än de är var och en för sig.
 • Tyvärr är det även så att visa ämnesgrupper inte finns med i Eus kemikalielagstiftning och det gäller bland annat hormonstörande ämnen, plast och nanomaterial.

GREENWASHING

Se upp för företag som använder falsk marknadsföring, sk greenwashing.

Det finns de som vill rida på den ”gröna vågen” och marknadsför sina produkter eller tjänster som mer miljövänliga eller ekologiska än de egentligen är.

Det är inte helt ovanligt att ett parabenfritt schampo istället för parabener innehåller konserveringämnen som är starkt allergiframkallande. För att skydda sig mot detta gäller det antingen att lära sig att granska ingrediensförteckningar eller välja miljömärkta/certifierade produkter som redan blivit granskade.

 Förbudsämneslistan kan komma att utökas med fler ämnen med tiden.

Utöver de ämnen som är nämnda nedan finns en lång rad ämnen som används i hårvårdsprodukter och kosmetika som många människor är överkänsliga för.

Dessa ämnen är de som har särskilt skadliga egenskaper.

Kopiera och skriv ut listan, du kan ta med den när du ska handla för att kunna köpa ofarliga hårvårds- och kosmetiska - produkter. Läs innehållsdeklarationerna noga.

 • 1-naphthol  / Varför: Starkt sesibiliserande, används bl.a. i hårfärg   
 • Aminophenol + alla ämnen med aminophenol i namnet / Varför:  Starkt sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg. / Omfattar också: m-aminophenol, p-aminophenol, o-aminophenol
 • 4-amino-2hydroxytoluene  / Varför: Starkt sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg
 • 4-mino-3-nitrophenol  / Varför: Starkr sensibiliserande, används bl.a. i hårfärg
 • P-phenylenediamine (PPD), Alla ämnen med p-phenylenediamine i namnet / Varför: Starkt till Extremt sensibiliserande. Giftigt. Lokalt irriterande. Påverkar immunförsvaret tillsammans med oxidationsmedel. används bl.a. i hårfärg. / Omfattar också: PPD och P-phenylenediamine sulfate, N-phenylenediamine sulfate och N,N-bis-(2-hydroxyethyl)-2-nitro-p-phenylenediamine.
 • Resorcinol, alla ämnen med resorcinol i namnet. / Varför: Alergiframkallande. Eventuellt hormonstörande. / Omfattar också: 2-metylresorcinol, 4-chlororesorcinol
 • Toluene-2,5-diamine (PTD), Alla ämnen med toluene-2,5-diamine i namnet. / Varför: Extremt sensibiliserande. Möjligen gentoxiskt. giftigt. Hälsovådligt. Används i hårfärg. / Omfattar också: Toluene-2,5-diamine sulfate
 • Methylisothiazolinone och metyhylchloroisothiazolinone, MI. Kallas även kathon. / Varför: Allergiframkallande, eventuellt neurotoxiskt. används bl.a. som konserveringsmedel
 • Thioglycolic acid och thioglycolate. / Varför: Irriterande och sensibiliserande, används bl.a. i permanent.
 • Paraben Alla ämnen med paraben i namnet./ Varför: Hormonstörande, Allergena effekter. Några parabener är svårnedbrytbara i vattenmiljö. Används bl.a. som konserveringsmedel. / Omfattar också:  Etylparaben, methylparaben, butylparaben, isobutylparanben, propylparaben, isopropylparaben.
 • *2003 upptäckte man paraben i brösttumörer och det understödde misstanken om att paraben kan gripa in i östrogenbalansen och gynnar tillväxten av tumörer - misstanken gällde främst butylparaben. Butylparaben får inte användas i mat. Viss forskning från Japan visar också att metylparaben i kombination med direkt solljus kan förorsaka rynkbildning i huden. All forskning riktar blicken mot parabener i hud/hårvårdsprodukter medan parabener i livsmedel inte har blivit ifrågasatt. Detta är mycket anmärkningsvärt!*
 • Formaldehyd och Formaldehyd-frigörare / Varför: Cancerframkallande. Giftiga. Används bl.a. som konserveringsmedel. / Omfattar också: DMDH Hydantoin, diazolidinyl urea, imidiazolidinyl urea.
 • Formaldehyd och formaldehydfrigörare kan även kallas: Formaldehyde, Benzylhemiformal, 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol, 5-Bromo-5-nitro-1 3-dioxane, Diazolidinyl Urea, DMDM Hydantion, Imidazolidinyl Urea, Methenamine, Paraformaldehyde, Quaternium-15, Sodium hydroxymethylglycinate. Varför: Giftigt och cancerframkallande.
 • Phthalate och alla ämnen med phthalate i namnet. Varför: Hormonstörande
 •   Cyclopentasiloxane i leave-on och spray.  Även D4. Varför: Tas upp genom huden och kan skada inre organ.
 • Mikroplast  Även: Polyethylene (PE), Polyethylene Tere-phthalate (PET) och Polymethyl Methacrylate (PMMA)
 • Octyl methoxycinnamate Även: Ethylhexyl Methoxycinnmate, OMC, octinoxate. Varför: Östrogen effekt, bioackumulerbar. Finns i: Solskyddsmedel 
 • BHT och BHA  Varför:  Miljöskadligt
 • Nano-partiklar av alla slag, undantaget titaniumoxid. Varför:  Hälsofarligt, miljöskadligt och motiverad misstanke om detta. 

Dessa är de valigaste ämnena men det finns fler ämnen som används mer sällan mestadels i färger och som är starkt till extremt sesibiliserande, irriterande, hormonstörnde och fosterskadande. 

 • 1-hydroxyethyl-4,5-diamine
 • 2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
 • 2,6-Dihydroxy-3,4-dimethylpyridine
 • 3-benzylidene camphor
 • 4-amino-2-hydroxytoluene
 • 3-                                                                                                                       

Allergier
Ett växande problem

Allergier är ett växande problem, både för oss frisörer och våra kunder. Ungefär 10% av Sveriges befolkning har någon form av kontaktallergi.

En kontaktallergi är ingenting som man föds med, utan tvärt om något som man utvecklar genom att utsätta sig för ett ämne. En allergisk reaktion kan uppstå antingen första gången man utsätts för ämnet eller den hundraförsta gången. En allergisk reaktion mot hårfärg visar sig först 24 timmar efter att du utsatt dig för ämnet och visar sig ofta som svullnad på och i hals samt i ansikte.

Precis som vi har olika motstånd mot infektioner och virus, så har vi olika starkt immunförsvar mot allergiframkallande ämnen. Det bästa sättet att akta sig för allergier är att inte utsätta sig för de ämnen som vi vet framkallar dem.

Inom EU avråder man ungdomar upp till 16 år från att färga håret med traditionell hårfärg eftersom risken att utveckla allergi är större ju tidigare man utsätter sig för ämnet. På gröna salonger går man ett steg längre och utesluter starkt allergiframkallande ämnena, vilket ger kunder ett skydd.

Allergiframkallande ämnen hittas oftast i färgämnen, konserveringsmedel och doftämnen.

Många doftämnen är allergiframkallande, det spelar ingen roll om de är naturligt eller syntetiskt framtagna. Med undantag för de 26 mest allergiframkallande ämnena så behöver inte doftämnen redovisas på produkters innehållsförteckning.

 

Hormonstörande ämnen är precis som ordet berättar,
ett ämne som stör hormonsystemen i kroppen.

Hormoner styr bla ämnesomsättningen, tillväxten, salt och vattenbalansen, stress och belöningssystem och fortplantningen. Det har hittats kopplingar mellan hormonstörande ämnen och diabetes typ 2, fetma, hormonrelaterad cancer, svårighet att få barn och hjärnans utveckling. När man hör det känns det synd att hormonstörande ämnen inte ingår i EU:s kemikalielagstiftning.

De är dessutom lite extra krångliga då de är mycket svårare att sätta gränsvärden på än andra ämnen , låga halter av ämnet kan nämligen lättare sätta i gång fysiologiska processer i kroppen medan högre halter inte gör det.

Miljöskadliga ämnen påverkar miljön negativt på olika sätt.

De kan vara:

 • Giftiga
 • Svårnedbrytbara i naturen
 • Bioackumulerande – tas upp och lagras i levande organismer

Extra problematiska är de ämnen som både är giftiga, svårnedbrytbara eller bioackumulerande

 

Godkända produkter finns på positivlistan från svenska Grön Salong, även svanenmärkta produkter är godkända. 

*ur Handgjord naturkosmetik, Aromaförlaget